Logo Planetbits

Onze klanten vinden dat wij no-nonsense te werk gaan met een can-do attitude.

Transparantie en helderheid worden als twee kenmerkende begrippen ervaren binnen onze werkwijze. Het eindproduct straalt onze betrokkenheid uit, zowel functioneel als visueel.


Onze werkwijze bestaat uit vier fasen:

1. Initiatiefase

Oplevering: Quickscan
In de quickscan onderzoeken we de wensen van de klant op efficiëntievergroting, effectiviteitgroei en technische mogelijkheden. De uitkomst zetten we af tegen een kostenraming.


In deze fase onderzoeken we bestaande bedrijfsprocessen op de mogelijkheid tot digitalisering. Na deze analyse adviseren wij op het punt van de bedrijfseconomische haalbaarheid, en over de wijze waarop het bedrijfsproces online het beste functioneert.


De quickscan is een vast traject voor een fixed price. Overgegaan tot daadwerkelijke uitvoering betekent een reductie van dit bedrag op de uiteindelijke offerte.

2. Ontwerpfase

Oplevering: FO, TO en VO
In de ontwerpfase leveren wij een functioneel ontwerp (FO), een technisch ontwerp (TO) en een visueel ontwerp (VO) op.


Het FO vertaalt alle verrichtingen binnen het bedrijfsproces naar een online werkwijze in een digitale omgeving; het geeft bovendien een compleet overzicht van alle functionaliteiten binnen het eindproduct.


Het TO gaat dieper in op de technische kant van het virtualiseren van het proces: beide documenten worden in heldere, voor iedereen te begrijpen ‘klinkklare’ taal aangeleverd.


Het VO geeft inzicht in de ‘look and feel’ van de oplossing. Planetbits presenteert het design al in een vroeg stadium van het proces, zodat de opdrachtgever desgewenst kan bijsturen.


Wij leggen de techniek achter onze online oplossingen het meest doeltreffend uit aan de hand van ons hamburgermodel.

3. Realisatiefase

Oplevering: Versie 1.0
De fase der fasen. Van de eerste bouwstenen tot aan het eindproduct. Van versie 0.1 naar versie 1.0. De online oplossing komt langzaamaan tot leven. Misschien mag u zelfs een beetje rondklikken in een van de eerste versies. Maar aan het eind van deze fase, wanneer alles uitvoerig is getest, gaat het eindproduct dan eindelijk live.

4. Evaluatie / support

Na de realisatie en implementatie is er aandacht voor mogelijke technische of procesmatige hickups die een systeem eventueel weerhouden van optimaal gebruik. Wij bieden een begeleidingsproces om eventuele kinderziektes op te lossen en wensen uit voortschrijdend inzicht alsnog door te voeren.


Binnen alle vier de fasen staat samenwerking voorop. Dat wil zeggen samen werken met nieuwe technieken aan nieuwe mogelijkheden en kansen.